Disk

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Disk
Kód zákazky: Z20241704
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 140,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, FRI-KST, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HS technology s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Disk (Z20241704)