Nákup podpory pre produkt SAS Framework for Tax Administration

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup podpory pre produkt SAS Framework for Tax Administration
Kód zákazky: Z20241715
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48412000-9
Predpokladaná hodnota: 167 748,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 11:22
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS