Počítačová zostava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Počítačová zostava
Kód zákazky: Z20241800
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 2 016,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty