IKT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT
Kód zákazky: Z20241803
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 125,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: IKT (Z20241803)