Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20241807
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31411000-0
Predpokladaná hodnota: 817,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 11:46
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty