Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Kód zákazky: Z20241809
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237131-6
Predpokladaná hodnota: 12 952,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 13:30
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trstená, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS