Disková kosa do predného 3-bodového závesu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Disková kosa do predného 3-bodového závesu
Kód zákazky: Z20241763
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16800000-3
Predpokladaná hodnota: 17 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:30
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS