Nákup špeciálnej studenej asfaltovej zmesi pre potreby RSÚC Nitra a.s.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup špeciálnej studenej asfaltovej zmesi pre potreby RSÚC Nitra a.s.
Kód zákazky: Z20241775
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113620-7
Predpokladaná hodnota: 20 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS