Popisovacia páska do štítkovacej tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Popisovacia páska do štítkovacej tlačiarne
Kód zákazky: Z20241781
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192320-0
Predpokladaná hodnota: 270,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS