Lieky ATC skupiny A12 - Minerálne doplnky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny A12 - Minerálne doplnky
Kód zákazky: Z20241783
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33612000-3
Predpokladaná hodnota: 1 322,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:20
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty