Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20241779
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 501,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:19
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS