Nákup servera pre potreby navýšenia internej infraštruktúry

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup servera pre potreby navýšenia internej infraštruktúry
Kód zákazky: Z20241768
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48820000-2
Predpokladaná hodnota: 56 448,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS