Propagačný materiál – reklamné predmety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Propagačný materiál – reklamné predmety
Kód zákazky: Z20241772
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 1 104,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS