Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z20241753
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 880,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 13:40
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z20241753)