Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20241755
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31681000-3
Predpokladaná hodnota: 6 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 12:50
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty