Dvojdverová chladnička pre potreby ŠJ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dvojdverová chladnička pre potreby ŠJ
Kód zákazky: Z20241765
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39221000-7
Predpokladaná hodnota: 1 699,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 14:06
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Cinobaňa, Poltár, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty