Osobný počítač (PC) + Monitor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobný počítač (PC) + Monitor
Kód zákazky: Z20241726
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 625,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty