Didaktické pomôcky pre MŠ - MČ Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Didaktické pomôcky pre MŠ - MČ Petržalka
Kód zákazky: Z20241742
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39162200-7
Predpokladaná hodnota: 96 840,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS