čistiace, leštiace, dezinfekčné , hygienické prostriedky, predmety osobnej starostlivosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: čistiace, leštiace, dezinfekčné , hygienické prostriedky, predmety osobnej starostlivosti
Kód zákazky: Z20241745
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 7 530,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 11:02
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS