Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky: Z20241747
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 6 210,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 10:47
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty