Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z20241748
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 290,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z20241748)