Výčapné zariadenie, 2 pípy so vstavaným vzduchovým kompresorom a príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výčapné zariadenie, 2 pípy so vstavaným vzduchovým kompresorom a príslušenstvom
Kód zákazky: Z20241752
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42123000-7
Predpokladaná hodnota: 1 360,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 12:45
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS