Vrecká filtračné a filtre vzduchové

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vrecká filtračné a filtre vzduchové
Kód zákazky: Z20241732
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713431-3
Predpokladaná hodnota: 476,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 08:48
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty