Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20241734
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 13 382,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 09:15
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty