Kanvice, chladničky, mikrovlnky, varič

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kanvice, chladničky, mikrovlnky, varič
Kód zákazky: Z20241735
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39710000-2
Predpokladaná hodnota: 1 216,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:02
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty