Nákup príslušenstva - obaly s klávesnicou na tablety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup príslušenstva - obaly s klávesnicou na tablety
Kód zákazky: Z20241739
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237270-2
Predpokladaná hodnota: 8 699,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS