Tkané materiály

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tkané materiály
Kód zákazky: Z20241711
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19212310-1
Predpokladaná hodnota: 37 554,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty