Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Kód zákazky: Z20241713
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 14 180,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS