Nákup dronov pre priebežný monitoring stavu lesa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup dronov pre priebežný monitoring stavu lesa
Kód zákazky: Z20241601
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34711200-6
Predpokladaná hodnota: 21 303,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS