Reklamné predmety s potlačou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reklamné predmety s potlačou
Kód zákazky: Z20241707
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 1 166,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 09:50
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty