Parenterálne ATB I.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Parenterálne ATB I.
Kód zákazky: Z20241709
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33692500-2
Predpokladaná hodnota: 104 417,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:30
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty