Osobné motorové vozidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné motorové vozidlá
Kód zákazky: Z20241653
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 77 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty