Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20241695
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 15 954,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:30
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty