Rôzne potravinové výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rôzne potravinové výrobky
Kód zákazky: Z20241700
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 12 721,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty