Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20241691
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31411000-0
Predpokladaná hodnota: 1 053,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 15:01
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty