Dodávkový automobil

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávkový automobil
Kód zákazky: Z20241692
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 30 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty