Nákup výpočtovej techniky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup výpočtovej techniky
Kód zákazky: Z20241693
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Predpokladaná hodnota: 20 736,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty