Kancelárske, jedálenské stoličky, kreslá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske, jedálenské stoličky, kreslá
Kód zákazky: Z20241669
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39110000-6
Predpokladaná hodnota: 4 911,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS