Papierové utierky skladané ZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierové utierky skladané ZZ
Kód zákazky: Z20241673
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33771000-5
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty