Divadelné balíčky s detskými kostýmami, so scenárom, rozprávačom a pesničkou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Divadelné balíčky s detskými kostýmami, so scenárom, rozprávačom a pesničkou
Kód zákazky: Z20241676
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37524000-7
Predpokladaná hodnota: 1 672,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS