Mrazené potraviny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mrazené potraviny
Kód zákazky: Z20241677
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15896000-5
Predpokladaná hodnota: 46 414,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Barca, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty