Zelený objektív 2023 (grafické spracovanie a tlač)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zelený objektív 2023 (grafické spracovanie a tlač)
Kód zákazky: Z20241599
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 535,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS