Zariadenia na spracovanie údajov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia na spracovanie údajov
Kód zákazky: Z20241665
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30236200-4
Predpokladaná hodnota: 11 454,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 09:30
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty