Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet
Kód zákazky: Z20241655
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 220 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS