Údržba a servis počítačového tomografu CT Revolution

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Údržba a servis počítačového tomografu CT Revolution
Kód zákazky: Z20241663
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50421200-4
Predpokladaná hodnota: 198 455,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS