Deratizácia kanalizačnej siete prevádzok a nebytových priestorov závodu Trebišov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Deratizácia kanalizačnej siete prevádzok a nebytových priestorov závodu Trebišov
Kód zákazky: Z20241666
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90923000-3
Predpokladaná hodnota: 7 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:24
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS