Nákup produkčného tlačiarenského, čiernobieleho stroja

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup produkčného tlačiarenského, čiernobieleho stroja
Kód zákazky: Z20241651
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42991200-1
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 33 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS