RUKAVICE chirurgické, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: RUKAVICE chirurgické, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové
Kód zákazky: Z20241661
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141420-0
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Giraltovce, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS