Didaktické pomôcky pre MŠ Strečnianska 2 a MŠ Pifflova 10

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Didaktické pomôcky pre MŠ Strečnianska 2 a MŠ Pifflova 10
Kód zákazky: Z20241664
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37524100-8
Predpokladaná hodnota: 3 492,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS