Záložné zdroje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Záložné zdroje
Kód zákazky: Z20241571
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31154000-0
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 66 865,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:30
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty